H.M.C. Vrchlabí s.r.o. H.M.C. Vrchlabí s.r.o.

Ceník stomatologických výrobků


kódNázevCena
100 Expresivní příplatek 100,00
102 Výztuž ke kódu 82014 430,00
103 Transparentní patro 100,00
104 Kovová fazeta do náhrady litá 268,20
200 Doplatek kompoz. ke kódu 81111, 81112, 81121, 81122 115,50
201 Doplatek kompoz. ke kódu 81211, 81212 115,50
202 Doplatek kompoz. ke kódu 81302 95,50
203 Doplatek kompoz. ke kódu 81501 127,60
204 Doplatek kompoz. ke kódu 81502 91,80
222 Korunka RIBBOND - kompozitní plast 671,00
250 BOND 2 připevnění 1 korunka 30,00
303 Člen můstku RIBBOND - kompozitní plast 558,00
601 Aurix L 16 kar 392,00
602 Au 22 kar. 532,00
698 Pásek RIBBOND (1 cm) 96,00
60060 Au - v ryzím kovu 588,00
60300 Litá výztuž 277,00
61427 Alba KF 241,00
61428 Alba KF nehrazený 241,00
61430 Heranium EH 6,70
62100 Palliag M2 200,00
62101 Palliag M2 nehrazený 200,00
62694 Orcast 57,00
80001 Studijní model s otiskem 45,50
80031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami 93,40
80051 Sponová modelace - pilířová konstrukce 63,50
81001 Inlay jednoplošková přímá, litá 86,10
81002 Inlay jednoplošková nepřímá, litá 316,90
81004 Inlay jednoplošková nepřímá, kompozitní plast 461,20
81011 Inlay dvouplošková přímá, litá 86,10
81012 Inlay dvouplošková nepřímá, litá 330,60
81014 Inlay dvouplošková nepřímá, kompozitní plast 475,00
81021 Inlay tří a vícepolšková přímá, litá 86,10
81022 Inlay tří a vícepolšková nepřímá, litá 344,60
81024 Inlay tří a vícepolšková nepřímá, kompozitní plast 652,30
81031 Onlay z plastu 318,10
81032 Onlay z kompozitního plastu 528,50
81034 Onlay celokovová 389,00
81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá litá 86,10
81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá litá 338,90
81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá litá 86,10
81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá litá 358,90
81061 Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá litá 90,60
81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá litá 387,10
81071 Estetická faseta z plastu 156,00
81072 Estetická faseta z kompozitního plastu 395,4
81101 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 554,20
81102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 554,20
81103 Korunka ochranná plášťová litá 423,80
81104 Korunka ochranná plášťová ražená 753,70
81111 Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena 288,50
81112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková 288,50
81113 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace do ztracena 497,50
81114 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace schůdková 497,50
81121 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 612,70
81122 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 612,70
81123 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace D 844,50
81124 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace S 844,50
81131 Korunka skeletová, armovaná - plast 732,20
81201 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 550,60
81202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 550,60
81211 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 609,90
81212 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 609,90
81221 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace D 844,50
81222 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace S 844,50
81241 Polokorunka 549,40
81242 Inlay jako pilíř můstku 347,80
81251 Kořenová čepička, jeden kanálek 330,60
81252 Kořenová čepička, dva kanálky 372,60
81253 Kořenová čepička, tři a více kanálků 387,10
81261 Teleskopická korunka celokovová 882,60
81262 Teleskopická korunka fasetovaná - plast 1103,30
81263 Teleskopická korunka fasetovaná - kompozitní plast 1346,10
81301 Člen můstku celokovový 418,40
81302 Člen můstku fasetovaný - plast 496,30
81303 Člen můstku fasetovaný - kompozitní plast 698,00
81501 Adhesivní můstek, jeden mezičlen - plast 577,30
81502 Adhesivní můstek, další mezičlen - plast 191,40
81511 Adhesivní můstek, jeden mezičlen - kompozitní plast 862,10
81512 Adhesivní můstek, další mezičlen - kompozitní plast 378,40
81531 Adhesivní litá dlaha - do 6 zubů 827,00
81532 Adhesivní litá dlaha - 7 a více zubů 1030,00
81601 Provizorní ochranná korunka z plastu 208,00
81611 Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů 584,10
81612 Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a více zubů 736,30
81621 Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta 225,80
81631 Oprava fixní náhrady s otiskem - spájení 268,80
82001 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky 1123,00
82002 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky 1393,90
82011 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky 1624,30
82014 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky 1794,40
82021 Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizační deskou 2198,80
82022 Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou 2446,60
82031 Částečná imediátní náhrada - do 4 zubů 838,00
82032 Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů 1184,50
82033 Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů 1429,60
82104 Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 2327,90
82105 Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 2443,40
82106 Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky 2155,20
82114 Dolní skeletová náhrada - 2 kotení prvky 2327,90
82115 Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 2443,40
82116 Dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky 2155,20
82201 Celková náhrada horní 1865,60
82203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 2581,00
82204 Celková náhrada horní hybridní 1791,50
82205 Celková náhrada horní - imediátní 1463,60
82211 Celková náhrada dolní 1865,60
82212 Celková náhrada dolní s litou bází 2581,00
82213 Celková náhrada dolní hybridní 1791,50
82214 Celková náhrada - imediátní 1463,60
82301 Oprava - zubu vypadlého z náhrady 99,40
82311 Oprava modelu - prasklá, zlomená náhrada 171,50
82320 Oprava retenčních prvků náhrady 218,90
82331 Oprava - rozšíření báze náhrady - do 4 zubů 491,80
82332 Oprava rozšíření báze náhrady - 5 a více zubů 607,60
82341 Oprava skeletové náhrady - spájení, bodování 951,90
82351 Rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku 108,90
82352 Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem 828,30
82353 Rebaze celkové náhrady bez otisku 108,90
82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 857,50
Platí od: 15.04.1999

Pro ostatní zde neuvedené kódy zhotovované po dohodě s laboratoří platí ceny dle ceníku VZP pro laboratoře 1995. Ceník stomatologických výrobků pro děti (70000 až 79999) se v odpovídajících kódech shoduje s tímto ceníkem pro dospělé.


návrat na hlavní stránku H.M.C.


e-mail na webmastera